Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
25 września 2023

Zawiadamiam, że 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Opinia Zespołu o zgłoszonym kandydacie na ławnika; wybór ławnika.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Wohyń;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego;
 • w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2023 r.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29-08-2023 r.)

10. Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30