Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
23 października 2023

Zawiadamiam, że 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a) stwierdzenie quorum;
  b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja lekarzy rodzinnych o stanie zdrowia i opieki medycznej mieszkańców gminy, dyskusja.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wohyń
  na lata 2023-2027;
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu;
 • w sprawie przyjęcia przez Gminę Wohyń od Powiatu Radzyńskiego zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1245L Suchowola – Zapoprzeczne – Wohyń
  w miejscowości Suchowola poprzez wykonanie chodnika od km 0+690 do km 1+490;
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości;
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2023 r.;

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (28.09.2023 r.)

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30