Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
Palmy wielkanocne
20 marca 2024

Zawiadamiam, że 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 13:00  w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  1. stwierdzenie quorum;
  2. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Informacja nt. sytuacji w polskim rolnictwie, dekoniunktura.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

– w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego gminy Wohyń;

– w sprawie uchwalenia Programu gospodarki ściekowej Gminy Wohyń;

– w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
    oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2024 r.;

    – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29-02-2024 r.).

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30