Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
9 czerwca 2024

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wohyń 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania radnego.
 3. Sprawy organizacyjne.
  1. stwierdzenie quorum;
  2. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
   od nieruchomości;

– w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;

 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30