Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
8 czerwca 2017

Mieszkańcy Gminy Wohyń Zawiadamiam, że na dzień 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń została zwołana sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne. a)    stwierdzenie quorum; b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Informacje stałych komisji Rady Gminy o pracy między sesjami, zapytania.6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu –    wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2016 r., –    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r., –    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 r. –    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2016 r., –    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2016 r., –    zapytania, dyskusja.  7.    Rozpatrzenie projektów uchwał: –    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r., –     w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2016, –    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2017 r., –    w sprawie zmiany nazwy ulicy.8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.9.    Wolne wnioski.10.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30