Gmina Wohyń

Nagłówek

Zdalna szkoła w Gminie Wohyń
25 września 2020

Gmina Wohyń realizuje dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.
W ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła” Gmina Wohyń pozyskała grant w wysokości 60000 zł na zakup sprzętu dla uczniów, dzięki temu wsparciu zakupiono 43 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów wykluczonych cyfrowo. W ramach umowy 208/2020.
W ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła+” Gmina Wohyń pozyskała grant w wysokości 75000 zł na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Realizacja projektu objęła zakup 48 laptopów z oprogramowaniem oraz 36 urządzeń wielofunkcyjnych (z funkcjami: drukarki, skanera, kopiarki) wraz z oprogramowaniem. W ramach umowy 53818497745.
Gmina Wohyń pozyskała łącznie 91 laptopów oraz 36 urządzeń wielofunkcyjnych Powyższy sprzęt zostanie rozdzielony przez szkoły na podstawie wniosków uczniów o wsparcie potrzeb do zdalnej nauki. Zakup sprzętu został sfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty realizowane przez Gminę Wohyń „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +” są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z pandemią COVID- 19 i mają wspierać zdalną naukę uczniów najbardziej potrzebujących w Gminie Wohyń.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30