Gmina Wohyń

Nagłówek

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej
20 kwietnia 2022

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu
DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić
w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach:
– etap 1: od 28 marca 2022 r., woj. lubuskie i dolnośląskie;
– etap 2: od 25 kwietnia 2022 r., woj. zachodnio-pomorskie, pomorski, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie;
– etap 3: od 23 maja 2022 r., woj. łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie,
podkarpackie;
– etap 4: od 27 czerwca 2022 r., woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.
Tylko odbiorniki cyfrowe (telewizory i dekodery) zgodne z powyższym standardem będą zdolne do
odbioru programów telewizji naziemnej.
Aby sprawdzić odbiór próbnych programów potrzeba tylko telewizora i pilota. Warto mieć też pod ręką
instrukcję obsługi odbiornika, ponieważ każdy producent może w inny sposób nazywać różne funkcje i
umieszczać je w innych miejscach menu telewizora. Pomocna w sprawdzeniu będzie również specjalna
wyszukiwarka dostępna na stronie telewizjanaziemna.pl. Po wpisaniu w niej modelu i marki telewizora
można dowiedzieć się, czy telewizor odbiera nowy standard.
Bardziej szczegółowe informacje, jak można sprawdzić swój telewizor, czy odbiera nowy sygnał
nadawania można sprawdzić na stronie gov.pl/cyfrowaTV lub telewizjanaziemna.pl
Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego
21 marca ruszył nowy rządowy program dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze
zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.
Dofinansowaniem został objęty zakup dekodera lub telewizora zgodnego z zapisami rozporządzenia w
sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który
umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Zakup
odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do
otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu
odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej
części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.
Komu będzie przysługiwało dofinansowanie?
Dofinansowanie będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację
materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o
przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać
świadczenie, osoba składając wniosek będzie musiała złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania nie
ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału
telewizyjnego.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora będzie można złożyć osobiście lub przez
pełnomocnika za pośrednictwem:
– Formularza online na platformie gov.pl
– Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej
W jaki sposób zostanie przekazane świadczenie?
Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres
e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie
rejestrował wniosek w systemie.
Gdzie będzie można zrealizować przyznane świadczenie?
Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem będzie można zrealizować w sklepach internetowych i
stacjonarnych, które przystąpią do programu.
Czy będzie można wymienić przyznane świadczenie na pieniądze?
Przyznane świadczenie w żadnym wypadku nie będzie wymienne na pieniądze.
Czy będzie można zwrócić sprzedawcy zakupiony towar?
Zakupiony pełnowartościowy towar będzie można zwrócić sprzedawcy zgodnie z przepisami Ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287). Zwrot towaru będzie rejestrowany
przez sprzedawcę w dedykowanym systemie, co będzie skutkowało ponowną aktywacją kodu, na
który zostało przyznane świadczenie.
Czy sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe osób, które dokonały zakupu przy pomocy
świadczenia?
Żadne dane osobowe osób uprawnionych nie będą przetwarzane przez sprzedawców.
Do kiedy będzie trwał program dofinansowania?
Program dofinansowania będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Do tego czasu będzie można ubiegać
się i zrealizować świadczenie.
Dodatkowe informacje:
Na stronie: gov.pl/cyfrowaTv numer infolinii 42 253 54 30 oraz adres e-mail: cyfrowaTV@coi.gov.pl,
pod którymi będzie można uzyskać dodatkowe informacje.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30