Gmina Wohyń

Nagłówek

Konferencja „Rozwój kolei w województwie lubelskim” w sprawie utrzymania i modernizacji linii 30 i 631
9 marca 2020

W piątek, 6 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja w sprawie kompleksowej modernizacji, elektryfikacji i utworzenia drugiego toru na linii nr 30 (Łuków – Lublin) oraz budowy nowej linii kolejowej nr 631 (Milanów – Biała Podlaska – Fronołów). Wydarzenie zostało zorganizowanie przez Starostę Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zdzisława Szweda, Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka oraz Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka.
W konferencji wzięli udział samorządowcy z powiatów: bialskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego. Zaproszenie przyjęli również: ekspert kolejowy i Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Kolejowego Józef Marek Kowalczyk, dyrektor Biura Strategii PKP Polskich Linii Kolejowych Tadeusz Sobotnik, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PLK w Lublinie Andrzej Matysiakiewicz oraz koordynator komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego Aleksander Wołowiec.

Województwo lubelskie jest najsłabsze pod względem infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Są to zaległości lat poprzednich, więc my chcemy zrobić wszystko, by te wykluczone miejscowości, których mamy sporo na swoim terenie, połączyć. Uruchomiliśmy infrastrukturę drogową a teraz chcielibyśmy skorzystać z programu rządowego i dokonać modernizacji transportu kolejowego, by ludności lokalnej ułatwić komunikację z pozostałą częścią województwa i kraju. Mam nadzieję, że ta konferencja spowoduje, że zakreślimy sobie już plany, omówimy, czego byśmy chcieli na swoim terenie i powoli będziemy te rzeczy wdrażali – mówił Wicemarszałek Zdzisław Szwed.

Cenny wkład w przygotowanie merytoryczne Konferencji wniósł Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Przedstawił on prezentację dotyczącą usytuowania istniejącej linii kolejowej nr 30 (Łuków – Lublin) oraz projektowanej linii kolejowej 631, wchodzących w ciąg linii kolejowych przyszłej Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Linia kolejowa nr 30, która jest bazowa dla tej Magistrali powinna być dwutorowa i w pełni zelektryfikowana. Na tym ciągu trakcyjnym powinny być przywrócone lokalne dworce i przystanki kolejowe. – Linia kolejowa nr 30 powinna zostać przystosowana do prędkości 160 km/h – powiedział Prezes Kowalczyk. Dlatego też, jego zdaniem, niezbędne jest przygotowanie i realizacja kompleksowego programu modernizacji linii kolejowej nr 30, co jest jeszcze możliwe, w ramach obecnej perspektywy budżetowej UE, realizowanej i rozliczanej w okresie do końca 2023 roku.

Podobnie zdaniem Prezesa Kowalczyka należy postąpić z przygotowaniem i realizacją nowej strategicznej linii kolejowej nr 631, która połączy rejon Radzynia Podlaskiego, poprzez Łomazy i Białą Podlaską z miejscowością Fronołów na linii kolejowej nr 31 pod Białymstokiem.

Podobnie zdaniem Prezesa Kowalczyka należy postąpić z przygotowaniem i realizacją nowej strategicznej linii kolejowej nr 631, która połączy rejon Radzynia Podlaskiego, poprzez Łomazy i Białą Podlaską z miejscowością Fronołów na linii kolejowej nr 31 pod Białymstokiem.

Jestem pod wrażeniem spotkania. Miałem okazję rozmawiać z różnymi samorządami, wy jesteście w awangardzie: macie pomysł i determinację, aby wdrażać projekty, o których mówimy; macie kompetencje, liderów, animatorów, którzy znają temat, przekonanie do swoich pomysłów, krytyczne spojrzenie na oferty unijne i rządowe – powiedział Aleksander Wołowiec z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówca podkreślił, że plany reprezentowanych na spotkaniu samorządów wpisują się w strategie na poziomie europejskim i rządowym. – Wracamy do kolei. Przyszły rok Unia Europejska ogłosi rokiem kolei. Jest to najbezpieczniejszy, nisko emisyjny, zapewniający neutralność klimatyczną, efektywny ekonomicznie i energetycznie środek transportu. – Aleksander Wołowiec podkreślał również, że rozwój kolei łączy się z rozwojem przemysłowym, bo oznacza to wiele pewnych miejsc pracy przy budowie linii kolejowych i taboru oraz obsłudze kolei.

Elementem kulminacyjnym konferencji było podpisanie apelu do Ministra Aktywów Państwowych, Wicepremiera Rządu RP Jacka Sasina oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W podpisanym dokumencie przedstawiciele 20 jednostek samorządowych z powiatów: Biała Podlaska, Łuków, Parczew, Lublin, Lubartów wnioskują o podjęcie działań w sprawie kompleksowej modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny w zakresie budowy drugiego toru, elektryfikacji linii, modernizacji i przywrócenia infrastruktury dla obsługi podróżnych, zwiększenie liczby połączeń kolejowych. Zdaniem samorządowców projekt taki wypełnia kryteria, by znalazł się na liście podstawowej w ramach Krajowego Programu Kolejowego na okres do 2023 r. Ponadto wnoszą o pilną decyzję i przygotowanie jeszcze w roku 2020 Studium wykonalności dla tej inwestycji. W dokumencie znalazł się również wniosek o budowę nowej linii kolejowej nr 631 Milanów – Biała Podlaska – Fronołów, która to inwestycja skróciłaby o 50% czasy przejazdów na trasie Lublin – Biała Podlaska – Białystok. Pod dokumentem swoje podpisy złożyło 20-tu samorządowców.

Tekst i foto: Michał Maliszewski / Starostwo Powiatowe.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30