Gmina Wohyń

Nagłówek

Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wohyń na lata 2020-2035”
17 lipca 2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Wohyń Zarządzeniem nr 42 z dnia 17 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wohyń na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Gminy Wohyń, a do udziału
w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 03.08.2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

– wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń lub

– pocztą elektroniczną na adres: wohyn@home.pl z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”

– lub ustnie do protokołu (UG Wohyń pokój nr 3)

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30