Gmina Wohyń

Nagłówek

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
4 listopada 2021

Na podstawie Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Wohyń z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji,

zawiadamiam o konsultacjach

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Z uwagi na szczególne środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa zaleca się, aby  opinie i uwagi na temat projektu uchwały zgłaszać telefonicznie (tel. 511 189 051)
lub na piśmie, do Urzędu Gminy Wohyń za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej
na adres wohyn@gminawohyn.pl, w terminie do 25 listopada 2021 r., do godz. 1300.

Bezpośrednie spotkanie z zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych może odbyć się 25 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Sekretarzem Gminy Wohyń.

Sekretarz Gminy Wohyń
/-/ Agnieszka Buch

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30