Gmina Wohyń

Nagłówek

Pomoc dla rolników, którzy nie otrzymali „pomocy suszowej
17 sierpnia 2020

Departament Wsparcia Krajowego informuje, że w dniu 12.08.2020 r., w Dzienniku Ustaw  pod poz. 1375, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w § 1 wprowadza w 2020 r. pomoc finansową dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 (§ 13z). Rozporządzenie to stanowi kontynuację wdrażania przepisu §13z ustawionego pierwotnie w opublikowania w dniu 17 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1258 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 13.08.2020 r.

Wprowadzona pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej i będzie przyznawana zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr SA.58105 (2020 / N) z dnia 31.07.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem i decyzją Komisji Europejskiej o pomoc mogą ubiegać się producenci rolni:

–             których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID–19,

–             którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. nie zostały rozpatrzone,

–             którym nie została przyznana pomoc wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR i zrzekli się prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 13v ust. 1 rozporządzenia (wycofaniu wniosku oczekującego na rozpatrzenie). Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.

–             którzy łącznie z niniejszą pomocą, w ramach przepisów wydanych na podstawie „Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Komunikat Komisji Europejskiej 2020/C 91 I/01 z dnia 19.03.2020 r. z późn. zm.), otrzymali łączną pomoc z tytułu prowadzenia działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych w kwocie nie większej niż 100 000

Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami §13v rozporządzenia.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej mogą być składane od dnia dzisiejszego (17.08.2020r.)do właściwych miejscowo kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30