Gmina Wohyń

Nagłówek

Przebudowa domów ludowych
26 stycznia 2021
Projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe gminy Wohyń – przebudowa domów ludowych” współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Wohyn w 2020r. podpisała Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
na realizacje projektu unijnego pt. „Dziedzictwo kulturowe gminy Wohyń – przebudowa domów ludowych”. W czwartym kwartale 2020 r. poprzez przetarg nieograniczony zostali wyłonieni następujący Wykonawcy dla poszczególnych domów ludowych:

Zakład Remontowo Budowlany Wiśniewski Andrzej, os. Unitów Podlaskich 1/38, 21-400 Łuków

złożył najkorzystniejsza ofertę dla trzech lokalizacji i zawarte zostały  następujące kontrakty:

  • Umowa na przebudowę domu ludowego w Branicy Suchowolskiej na kwotę 299 838,96 zł
  • Umowa na przebudowę domu ludowego w Lisiowólce na kwotę 440 022,46 zł,
  • Umowa na przebudowę domu ludowego w Ossowie na kwotę 299 669,82 zł.

następnym Wykonawcą jest firma Usługi Remontowo Budowlane Marcin Jakimowicz, Gołaszyn 56C, 21-400 Łuków  z którym została zawarta

  • Umowa na przebudowę domu ludowego w Ostrówkach na kwotę 155 000,00 zł

oraz

Renomo Marcin Kamil Pietrzak, Gręzówka 58 A, 21-400 Łuków z którym została zawarta

  • Umowa na przebudowę domu ludowego w Świerżach za kwotę 267 399,54.

Wykonawcy niebawem przystąpią do prac budowlanych mających na celu podniesienie jakości infrastruktury wewnętrznej domów ludowych, docieplenie elewacji i dachów. Idąc z duchem czasu wszystkie budynki będą posiadały  instalację fotowoltaiczną.

W każdym z domów ludowych znajdować się będzie stała ekspozycja przypominająca o historii naszych terenów związanej z Unitami podlaskimi.

Prace zostaną przeprowadzone dzięki dofinansowaniu z Funduszy Unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30