Gmina Wohyń

Nagłówek

Zakończenie projektu pn.: „Aktywny Senior. Kluby Seniora w Gminie Wohyń”
Grupa ludzi na scenie
5 czerwca 2023

Tak niedawno żeśmy się spotkali, a dziś już rozstania przyszedł czas….
Za nami trzy lata funkcjonowania Klubów Seniora w Wohyniu .
Od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Wohyń działają 2 Kluby Seniora, które powstały z myślą o osobach 60+.: Klub Seniora w Wohyniu i Klub Seniora w Suchowoli.

Dla potrzeb realizacji projektu zatrudnieni zostali 2 animatorzy, psycholog i radca prawny.
Działalność Klubów była realizowana w ramach projektu „Aktywny Senior. Kluby Seniora w Gminie Wohyń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowę zawarło Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych Marcin Snuzik, Diana Snuzik w Lublinie (jako partner wiodący) oraz Gmina Wohyń (partner).
Całkowita wartość projektu wynosi 2.036.505,60 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięć zł 60/100).
Czas trwania projektu: od 1 września 2019 r. do 31 maja 2023 r. (45 miesięcy).
Ideą powstania Klubu Seniora była integracja, wsparcie i aktywizacja osób starszych. Kluby stworzyły możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, wśród seniorów. Zajęcia nastawione były na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych np. koncert kolęd i pastorałek, spektaklach czy też wycieczkach.
Seniorzy odkrywali swoje umiejętności na zajęciach: język angielski, warsztaty plastyczne i rękodzieła; zajęcia komputerowe, warsztaty zdrowego stylu życia; warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach; zajęcia ogólnoruchowe, zajęcia profilaktyczne „zdrowy kręgosłup oraz zajęcia pamięci i koncentracji. Podczas codziennej przerwy kawowej zainteresowane osoby mogły korzystać z kącika czytelniczego.
Kluby Seniora w Wohyniu i Suchowoli to miejsca stworzone DLA i PRZEZ seniorów. Dzięki wspólnym zajęciom, wyjazdom, spotkaniom integracyjnym uczestnicy mieli możliwość i szansę na nawiązanie nowych znajomości, zapoznanie się ze światem nowych technologii, czy też poprawę sprawności fizycznej. Wiemy, jak ważne – dla seniorów, są to aspekty. Obecny projekt powoli dobiegł końca. Przed nami plany na przyszłość oraz praca nad nową ofertą dostosowaną i atrakcyjną dla tej grupy odbiorców.

Dziękujemy za wspólne chwile ☺

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30